Phiên họp lần thứ 17 của Hội đồng trường Trường trang web sòng bạc trực tuyến

Ngày 26/12/2023, Hội đồng trường Trường trang web sòng bạc trực tuyến (TDTU) đã tổ chức phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2021-2026. TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng, đã thay mặt Ban Giám hiệu TDTU báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường giữa hai kỳ họp và các chủ trương lớn trình Hội đồng trường. Các báo cáo của Ban điều hành bao gồm về công tác chuyên môn, công tác tổ chức, công tác đầu tư dự án, công tác tài chính và một số chính sách cho người học.

Hội đồng trường đánh giá cao và nhất trí thông qua các báo cáo của Hiệu trưởng, đồng thời đề xuất các giải pháp để xử lý những vấn đề còn tồn đọng và quyết nghị một số chủ trương quan trọng như: bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; đầu tư Phòng thí nghiệm Nghành Kỹ thuật Cơ - Điện - Điện tử; Kế hoạch tài chính năm 2024; Chính sách học bổng, khen thưởng và hỗ trợ người học từ năm học 2024-2025 ...  

tdtu
TS. Vũ Anh Đức - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp
tdtu
TS. Trần Trọng Đạo - Hiệu trưởng TDTU báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường
tdtu
Ông Ngọ Duy Hiểu - Thành viên Hội đồng trường - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại kỳ họp
tdtu

tdtu
Thành viên Hội đồng trường trao đổi, thảo luận
tdtu
Toàn cảnh phiên họp Hội đồng trường TDTU lần thứ 17